Tietosuojaseloste

ML Real Estate Oy asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
ML Real Estate Oy
Y-Tunnus: 2138203-6

Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Mikko Lipponen 
050 5345 433 
mikko.lipponen@mlrealestate.fi

3. Rekisterin tarkoitus
Asiakasrekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa. 

4. Henkilötietojen sisältö ja tietolähteet
Asiakas- ja yhteistyösuhteen solmimisen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Henkilötiedot saadaan asiakkaalta.

5. Tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten ML Real Estate Oy:n toimeksiantajille, jotta tarvittavat toimenpiteet pystytään tekemään asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat kohdevierailut, vuokratarjouksiin sekä vuokrasopimusneuvotteluihin liittyvät toimenpiteet. Tietoja ei luovuteta muissa tarkoituksissa tai kolmansille osapuolille, jotka eivät liity asiakassuhteen hoitamiseen.

6. Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhteen hoitaminen sitä edellyttää. 

7. Tarkastusoikeus & tietojen poistaminen rekisteristä
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Jokaisella on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tarkastus- ja poistamispyynnöt tehdään sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.