Kiinteistöjohtaminen, kiinteistömanageeraus ja isännöinti nyt ja tulevaisuudessa yrityspuistoissa, hyödyt tilojen käyttäjille ja kiinteistön omistajalle
02.02.2012

Kiinteistöjohtamista eikä varsinkaan asuntoisännöintiä ole pidetty seksikkäänä eikä huokuttelevana alana. Kuulostaahan se hienommalta olla vaikkapa solutions sales specialist kuin isännöitsijä. Tulevaisuudessa on tärkeää nostaa isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen profiilia, jotta alalle saadaan päteviä työntekijöitä. Muuten ala tulee kohtaamaan merkittävän työvoimapulan viimeistään 2020-luvulla. Tulevaisuuden haasteet isännöinnissä ja kiinteistöjohtamisessa ovat isännöitsijöiden ja kiinteistömanagereiden korkea keski-ikä ja sitä myötä eläköityminen. Tilastojen mukaan isännöitsijöiden keski-ikä on nyt noin 50 vuotta ja joka vuosi keskimäärin 100-200 isännöitsijää jää eläkkeelle. Jo nykyisen varsin laajan osaamisen lisäksi isännöintityön osaamisvaatimukset ovat kasvussa mm. kiinteistöjen ikääntymisen, palveluvaatimusten sekä kestävän kehityksen myötä.

Kiinteistöjohtaminen on muuttunut paljon 2000-luvulla ensimmäisten Business Park- kiinteistöjen eli yrityspuistojen syntymisen myötä. Nykyään suurin osa rakennettavista kiinteistöistä on Business Park – tyyppisiä kiinteistöjä. Suuri määrä yrityspuistoja lisää kilpailua, ja tulee näin vaatimaan kiinteistön omistajalta ja kiinteistömanagerilta kykyä saada oma yrityspuisto erottumaan muista vastaavista. Tunnusomaisia piirteitä yrityspuistolle ovat käyttäjäyritysten tukitilojen, kuten neuvottelu-, aula- sekä varastotilojen vuokraaminen lyhytaikaiseen tarpeeseen. Myös toimitilapalvelut, kuten aula-, puhelinvaihde-, sihteeri- ja postituspalvelut ulkoistetaan kiinteistömanagerin johdettavaksi.  Näillä toimenpiteillä käyttäjät saavat merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi käyttäjille on tarjolla kattavat auditorio- ja videokonferenssitilat, ravintola- ja kahvilatilat, sekä kuntosali- ja saunatilat. Käyttäjät saavat kattavat tukitilat ja palvelut tehokkaaseen käyttöön ja maksavat vain niiden käyttämisestä.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä lähes samat palvelut ovat käytössä kaikissa yrityspuistoissa. Kiinteistömanageri voi omalla toiminnallaan vaikuttaa johtamansa kohteen erottautumiseen. Kiinteistömanageri voi palveluiden ja virtuaalitiimien johtamisella sekä nykyaikaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla, kuten sähköisillä pikaviestintä- ja kommunikointiratkaisuilla tehostaa asiakkaiden nopeaa palvelemista ja ongelmaratkaisua. Kiinteistömanagerin suorittama palveluntuottajien laadunvalvonta takaa laadukkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden tuottamisen käyttäjille.

Tämän lisäksi kiinteistömanageri luo markkinoinnilla ja mainostamisella yrityspuiston kiinteistöbrändiä. Tämä on erityisen tärkeää yrityspuistoissa. Käyttäjät hakeutuvat vahvan kiinteistöbrändin omaaviin yrityspuistoihin, sillä vahva kiinteistöbrändi vahvistaa yrityksen omaa imagoa entisestään. Kiinteistösijoittajalle vahva kiinteistöbrändi heijastuu korkeana käyttöasteena taaten korkean tuoton sijoitusinstrumentille.

Jatkossa tilojen käyttäjät pitää saada entistä enemmän lähestymään toisiaan, jotta käyttäjät voivat muodostaa oman yhteisön Business Parkissa. Tämä synnyttää yhteistä tekemistä ja palveluita sekä jopa uusia menestyviä yrityksiä.

Mikko Lipponen TOIMITUSJOHTAJA

+358 50 5345 433
mikko.lipponen@mlrealestate.fi

Ota yhteyttä