Toimistotilastrategia

Tilankäyttötutkimuksen tarkoitus on mitata tilan nykyistä käyttöastetta, työntekijöiden liikkuvuutta ja kommunikaatiota. Tuloksena yritykset saavat ns. “kovaa dataa” kehittääkseen työympäristöään ja optimoidakseen tilankäyttöä.

Lisäksi yityksen tuloksia verrataan kansainväliseen ja paikalliseen benchmark-tietoon. Benchmark-tutkimukset osoittavat että keskimäärin työntekijät viettävät työpisteillään alle 50% työajastaan.

toimistotilastrategia toimistotilakonsultointia tenant rep palveluatoimistotilastrategia toimistotilakonsultointia tenant rep palvelua

KYSELY KOKO HENKILÖSTÖLLE

Organisaation laajuinen verkkokysely, jossa selvitetään henkilöstön kokemus nykyisestä työskentelykulttuurista ja –tilasta.

VALITTUJEN JOHTAJIEN HAASTATTELUT

Järjestämme esimiesten ja johtajien kanssa tunnin mittaisia keskusteluja, joiden tavoitteena on ymmärtää organisaation muutosta ja työn luonnetta.

  • Työtehtävät ja tiimityön luonne
  • Tilasuunnitteluun vaikuttavat tekijät (esim. luottamuksellisuus, säilytystarve)
  • Mahdolliset tulevaisuuden muutokset organisaatiossa
  • Työympäristön muutoksen haasteet ja esteet
  • Esimiesten henkilökohtaiset asenteet tilamuutokseen
  • Esimiesten tietämys ja kokemus vastaavista muutoksista

Tutkimusvaiheen (toimitilankäyttömittaus, kysely ja haastattelut) datan perusteella valmistelemme perusteellisen toimitilastrategisen konseptin.

TOIMITILASTRATEGIAKONSEPTI

Työn luonne ja liikkuvuus jaoteltuna osastoittain. Valmistelemme yleisen tason konseptin tulevasta toimitilastrategiasta.

TOIMITILAN OHJELMOINTI

Valmistelemme konkreettiset ohjeet sisustussuunnittelua varten, jotta optimaalisen toimitilasuunnitelman luominen olisi mahdollisimman helppoa. Ohjeistuksessa määritellään erilaisten toimitilojen sopiva koko, määrä ja luonne.

TOIMITILABUDJETTI

Toimitilabudjetti on laskelma, joka käsittää jokaiselle tiimille/yksikölle/osastolle osoitettujen erilaisten toimitilojen vaatimukset sekä optimaalinen neliömäärä joka tulisi varata niitä varten.

ZONING = tiimien välinen vuorovaikutus

Analysoimme kaiken vuorovaikutuksen tiimien/osastojen välillä kääntääksemme tämän datan toimitilojen pohjasuunnitelmaksi.

TOIMITILASUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Tutkimus ja strategiatyön johtopäätökset saatetaan toimitilasuunnitelman muotoon.

ARVIOINTI

Arvioidaan uuden toimitilastrategian tulokset. Tilankäyttö on optimoitunut ja muuttunut muuntojoustavaksi monitilatoimistoksi. Tehokkaammat tilat ovat joustavat ja tehokkaassa käytössä . Toimitilakustannukset ovat laskeneet ja silti työntekijöiden tyytyväisyys ja tuottavuus on noussut.

Mikko Lipponen TOIMITUSJOHTAJA

+358 50 5345 433
mikko.lipponen@mlrealestate.fi

Ota yhteyttä