Kiinteistön – ja toimitilojen käyttäjien ympäristösertifikaatti
05.04.2012

Kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ovat alkaneet yleistyä Suomessa ja moni rakenteilla oleva kiinteistö tulee hakemaan ja saamaan ympäristösertifikaatin.  Ensimmäiset Suomessa sijaitsevat kiinteistöt saivat ympäristösertifikaatit vuonna 2009. Käytetyimmät ympäristösertifikaatit Suomessa ovat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ja BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). Ympäristösertifikaatin saaminen edellyttää kiinteistöä saamaan tietty määrä pisteitä, jotka johtavat tiettyyn ympäristöluokkaan. Pisteitä kerätään rakentamisvaiheessa muun muassa rakennuksen sijainnilla ja maankäytöllä, rakentamisen ja suunnittelun uusilla innovaatioilla, veden käytöllä, energiaystävällisillä ja kierrätettävillä materiaalivalinnoilla, sisätilojen ilmanlaadulla sekä energian käytöllä ja päästöttömyydellä. Kiinteistösertifikaatti antaa kiinteistön omistajalle ja toimitilojen käyttäjälle työkalut kehittää kiinteistöenergiatehokkuutta. Energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset kiinteistöt tulevat varmasti lisääntymään lähitulevaisuudessa. Kiinteistön omistajan ympäristösertifikaatin lisäksi toimitilan käyttäjä voi hakea itselleen omaa ympäristösertifikaattia, kuten LEED sertifikaattia tai WWF:n Green Office-sertifikaattia. Sertifikaattia haettaessa toimitilojen käyttäjän tulee kiinnittää omassa toiminnassaan huomiota mm. omaan jätehuoltoon ja ekologisten toimistokalusteiden hankkimiseen ja käyttämiseen.       

  

Mitä hyötyä ympäristösertifikaatista on kiinteistönomistajalle?

Kiinteistönomistaja hyötyy monella tavalla ympäristösertifikaatista, vaikka sertifikaatin hankkiminen nostaa kustannuksia rakennusvaiheessa.  Kiinteistön käyttökulut alenevat, kiinteistön arvo nousee, pääomatuotot kasvavat, toimitilojen käyttöaste kasvaa ja tämä johtaa vuokratulojen kasvuun. Ympäristösertifikaatti antaa myös mahdollisuuden ennakoida tulevia ympäristölainsäädännön vaatimuksia. Kiinteistön omistaja saa ympäristösertifikaatin myötä positiivisemman imagon, jota se voi hyödyntää omassa viestinnässään sekä mediassa. Ympäristösertifikaatti kertoo kiinteistön omistajan kantavan ympäristövastuunsa ja toimivan ekologisena kiinteistösijoittajana. Kiinteistö on myös helpompi myydä kotimaiselle tai kansainväliselle sijoittajalle, mikäli kiinteistöllä on ympäristösertifikaatti. Monilla kansainvälisillä yrityksillä on omat ympäristöohjelmansa, joita yritysten tulee noudattaa globaalisti. Nämä yritykset hankkivat standardiensa mukaisesti ympäristöystävälliset toimitilat kiinteistöstä, jolla on ympäristösertifikaatti.

Mitä hyötyä ympäristösertifikaatista on toimitilojen käyttäjille?

Ympäristösertifikaatin omaava kiinteistö tullaan paitsi rakentamaan ympäristöystävällisesti, myös ylläpito on energiatehokasta. Kiinteistön ylläpidon energiatehokkuus on vieläkin tärkeämpää kuin rakentamisen, sillä kiinteistön käytön aikana energiakustannukset, lämmitys, sähkö, vesi, jätteet, ovat noin 40 % kiinteistön ylläpidon kuluista. Tässä ammattimaisella kiinteistöjohtamisella on tärkeä rooli. Kiinteistömanagerin tulee olla ajan hermolla energiaseurannassa sekä tuntea kiinteistön sielunelämä saadakseen energiasäästöjä. Energiatehokas ylläpito johtaa alhaisempiin kiinteistön hoitokuluihin, mikä näkyy myös toimitilan käyttäjälle, eli vuokralaiselle alhaisempana kokonaisvuokrakuluna. Toimitilojen käyttäjät voivat hankkia oman WWF:n Green Office sertifikaatin tai LEED-sertifikaatin, jotka ovat toimistotilojen käyttäjille suunnattuja ympäristöä vähemmän kuormittavia sertifikaatteja. Green Officen päämääränä on vähentää luonnonvarojen kulutusta. Sertifioidut toimistot saavat käyttöönsä Green Office-merkin, joka viestittää yrityksen olevan ympäristötietoinen ja ottavan vastuunsa omasta hiilijalanjäljestään. Green Office-sertifikaatilla pyritään kehittämään työntekijöiden kestäviä työtapoja ekologisiksi ja lisäämään ympäristötietoutta. Green Officen tavoitteena on motivoida henkilökuntaa myös omiin ”ekotekoihin” ja saada aikaan näin myös yritykselle kustannussäästöjä. Työntekijät voivat omalta osaltaan vähentää energiakulutusta. Sähkön kulutusta voidaan vähentää sammuttamalla sähkölaitteet ja valaistus työpäivän päätteeksi sekä vähentämällä papereiden tulostamista. Lämmityskuluja voidaan alentaa pukeutumalla oikein.  Jätteet tulee lajitella vähintään energia-, seka- ja paperijätteisiin. Sertifikaatin omistava toimitilojen käyttäjäyritys voi myös erilaistua omassa toiminnassaan ja markkinoinnissaan ympäristöarvoja kunnioittavaksi yritykseksi.

Mikko Lipponen TOIMITUSJOHTAJA

+358 50 5345 433
mikko.lipponen@mlrealestate.fi

Ota yhteyttä