Toimistotilat vuonna 2023
14.01.2023

Vuonna 2023, toimistotyöskentely saattaa olla erilaista kuin ennen koronapandemian aikaa. Monet yritykset ovat huomanneet etätyöskentelyn edut ja saattavat jatkaa sen käyttöä osana normaalia työskentelytapaa. Tämä voi tarkoittaa, että yritykset tarjoavat enemmän etätyömahdollisuuksia työntekijöilleen ja että monet työntekijät tekevät osan töistään kotoa käsin.

Toisaalta, monet yritykset saattavat haluta palata entiseen toimistotyöskentelytapaan, kun pandemia on hallinnassa. Tämä voi tarkoittaa, että yritykset tarjoavat vähemmän etätyömahdollisuuksia ja että enemmän työntekijöitä on fyysisesti läsnä toimistolla.

On myös mahdollista, että yritykset käyttävät hybridimallia, jossa työntekijät voivat valita joko toimistossa tai kotona työskentelyn, ja yritys tarjoaa tarvittavat välineet ja tukitoimet molempiin vaihtoehtoihin.

Tärkeintä on, että yritykset varmistavat, että heidän työntekijöillään on tarvittavat välineet ja tukitoimet, jotta he voivat tehdä töitä tehokkaasti ja turvallisesti, riippumatta siitä, missä he työskentelevät. Lisäksi, yritykset saattavat tarvita uusia johtamis ja hallintatapoja sekä tukea etätyöskentelylle.

Koronapandemia on muuttanut merkittävästi tapaa, jolla työntekijät tekevät töitä. Monet yritykset ovat joutuneet lähettämään työntekijänsä työskentelemään kotoa käsin, jotta voidaan välttää tartuntoja ja suojella työntekijöitä. Tämä on muuttanut merkittävästi tapaa, jolla työntekijät tekevät töitä ja jolla yritykset hallitsevat ja johtavat niitä.

Ennen koronaa, vain harva työntekijä teki töitä kotoa käsin. Monet yritykset katsosivat kotona työskentelyn epäedullisena, koska se vaikeuttaa työntekijöiden valvontaa ja hallintaa. Tämä on kuitenkin muuttunut radikaalisti pandemian myötä. Nyt monilla yrityksillä on ollut pakko lähettää työntekijänsä työskentelemään kotoa käsin, jotta voidaan välttää tartuntoja ja suojella työntekijöitä.

Kotona työskentely on muuttanut myös tapaa, jolla työntekijät tekevät töitä. Monet työntekijät ovat joutuneet sopeutumaan uusiin työskentelytapoihin, kuten verkkoyhteyksien käyttöön ja etätyökalujen käyttöön. Tämä on lisännyt tarvetta koulutukseen ja tukeen, jotta työntekijät voivat sopeutua uusiin työskentelytapoihin.

Yritykset ovat myös joutuneet muuttamaan tapaa, jolla ne hallitsevat ja johtavat työntekijöitään. Monet yritykset ovat joutuneet luomaan uusia hallintatapoja, jotta voidaan varmistaa, että työntekijät tekevät töitä tehokkaasti ja että yritys saavuttaa tavoitteensa. Tämä on lisännyt tarvetta johtamiskoulutukselle ja tukelle, jotta yritykset voivat hallita työntekijöitään tehokkaasti.

Mikko Lipponen TOIMITUSJOHTAJA

+358 50 5345 433
mikko.lipponen@mlrealestate.fi

Ota yhteyttä